(+84)908693036 phuc.nguyen@trc4r.com

Bảng dữ liệu an toàn –

TECH Safety Data Sheets (SDS)

Chúng tôi luôn có những bảng dữ liệu an toàn của tất cả sản phẩm. Hiện nay, chúng tôi đã có các cổng website cho Hoa Kỳ và Châu Âu.

Vui lòng truy cập các link bên dưới

U.S. Safety Data Sheet Portal

E.U. Safety Data Sheet Portal

Archived Safety Data Sheet Portal

Bitnami